clara, teksty z sierpnia 2010 roku

1 tekst z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest cla­ra.

A ja ciągle mam NADZIEJĘ. Pro­bowa­lam być sa­ma,
ale zde­cydo­wanie z NIĄ jest mi le­piej . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 sierpnia 2010, 00:12
clara

jestem........ czy to wystarczy?

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność