clara

14 tekstów – auto­rem jest cla­ra.

A dla mnie naj­piękniej­szym dźwiękiem jest spo­koj­ne bi­cie Two­jego ser­ca które słysze w każdy wieczór. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 października 2011, 20:24

W sza­lonym świecie, tyl­ko z od­ro­biną "sza­len­stwa" możemy gdzieś pasowac. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 maja 2011, 22:42

jes­tem cza­sami tak smut­na, że aż to głupio wygląda 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 maja 2011, 07:32

...chce być Two­ja, pozwolisz? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 listopada 2010, 23:35

Czuję że żyję,
szko­da że tyl­ko wte­dy gdy spraw­dzam so­bie puls. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 7 listopada 2010, 00:10

Chcesz być szczęśli­wy ? Bądż . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 6 listopada 2010, 23:39

A ja ciągle mam NADZIEJĘ. Pro­bowa­lam być sa­ma,
ale zde­cydo­wanie z NIĄ jest mi le­piej . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 sierpnia 2010, 00:12

Cza­sem tak bar­dzo chce­my być szczęśli­wi,
że niezauważamy, kiedy już jesteśmy. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 3 czerwca 2010, 22:22

Jes­tem szczęściarą.
Mam coś niepowtarzalnego,
coś wyjątko­wego, coś pięknego,
je­dyne w swoim rodza­ju, ...włas­ne życie. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 19 maja 2010, 21:16

Nie chcę dziś umierać z cieka­wości co mnie spot­ka jut­ro . 

myśl
zebrała 44 fiszki • 18 maja 2010, 10:06
clara

jestem........ czy to wystarczy?

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność